STORITVE

Urejanje okolice
Asfaltiramo dovoze, izvedemo kumunalne priključke, uredimo odvodnjavanja, zasaditev travnatih površin.
Sanacija površin
Saniramo plazove, izravnamo vseh površine, izvedemo nasipe.
Zimska služba
Izvajamo pluženje snega na velikih ter manjših površinah. Zimsko službo izvajamo z rovokopačem opremljenim z plugom ter posipovalcem soli. Uredimo odvoz odvečnega snega.
Storitve na ključ
Izvajamo celostne storitve oz. storitve na ključ. To pomeni, da združimo več vrst storitev v en sam izdelek. Parkirišča, dvorišča, poti, ceste, itd.
Izkopi
Izvajamo vse vrste kopanja. Za izkope uporabljamo bagre različnih velikosti. Izvajamo izkope za objekte, arheološka izkopavanja, vrtove, ceste, komunalne infrastructure.
Nasutja
Izvajamo nasutja iz več vrst gradbenih materialov.
Prevozi
Izvajamo prevoze vseh vrst razsutih gradbenih materialov. Uredimo dovoz nasipnih in zasipnih materialov, sejane zemlje, zemlje za vrtove.
Rušitvena dela
Rušitve izvajamo z lahko ter težko gradbeno mehanizacijo opremljeno z hidravličnimi kladiivi.

Hiter najem


V kolikor potrebujete za opravitev del okoli hiše ali drugod drobno gradbeno mehanizacijo, vam to oddamo v najem vključno z dostavo.